• Sách 2023

    Dưới đây là những tựa sách mình thích nhất trong năm 2023. Theo thứ tự liên quan từ dưới lên. NHỮNG BÁ CHỦ KHÔNG GIAN – Hiện tại Jeff Bezos đã không còn đảm nhận chức vụ CEO của Amazon mà toàn tâm toàn ý cho Blue Origin, ông cũng đã rời Seattle: trụ sở…

Got any book recommendations?