Hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và làm việc trong một số lĩnh vực internet, mình lớn lên ở Daklak và trước đây là sinh viên UEH.

Vài lĩnh vực thú vị mà mình có tham gia và một số tìm hiểu vì thích.

Tham gia:

  • Marketplace ( supply – demand )
  • Vertical saas
  • Công nghệ Bất Động Sản
  • SEO – tối ưu công cụ tìm kiếm google, bing,…

Tìm hiểu vì thích:

  • Năng lượng
  • AI
  • Khởi nghiệp