Mô hình thuế tài sản

Một số chính trị gia đưa ra đề xuất áp dụng thuế tài sản bên cạnh thuế thu nhập cá nhân và thuế lãi về vốn. Mô hình hóa tác động các cập độ khác nhau của thuế tài sản để xem ý nghĩa của chúng trong thực tế đối với những người sáng lập công ty.

Giả sử bạn khởi nghiệp thành công ở độ tuổi 20, và sau đó sống thêm 60 năm nữa. Thuế tài sản sẽ lấy đi bao nhiêu phần trăm cổ phiếu của bạn ?

Nếu thuế tài sản áp dụng cho toàn bộ tài sản của bạn, thật dễ dàng để tính toán ảnh hướng của nó. Thuế tài sản là 1% có nghĩa là bạn sẽ giữ lại 99% cồ phần mỗi năm. Sau 60 năm tỷ lệ cổ phần bạn giữ lại sẽ là 0,99^60=0.547. Áp thuế trực tiếp 1% có nghĩa là chính phủ sẽ lấy 45% cổ phần của bạn trong suốt phần đời còn lại.

Dưới đây là % cổ phần chính phủ sẽ lấy đi trong vòng 60 năm theo % cấp bậc của thuế tài sản.

Thuế tài sảnChính phủ lấy
0.1%6%
0.5%26%
1%45%
2%70%
3%84%
4%91%
5%95%

Lý do thuế tài sản có tác động lớn đến vậy là do chúng áp dụng lặp đi lặp lại hằng năm cho cùng một một tài sản.

Ghi chú:

Thuế lãi về vốn (capital gains tax) là một loại thuế được áp dụng lên sự gia tăng giá trị của tài sản khi chủ tài sản bán chúng.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *